Delo in praksa v tujini

 

Program pripravništva ponuja študentom oz. zaposlenim enkratno priložnost, da izboljšajo svoje angleško znanje in hkrati pridobijo mednarodne delovne izkušnje.

Pripravništvo je nadgrajevanje delovnih izkušenj povezanih z vašim akademskim področjem študija, saj omogoča izpopolnjevanje posebnih učnih ciljev oz. sposobnosti, ki so vezana na vaše področje dela.

 

IZBERITE DRŽAVO:

Kanada

Zda

Irska

 

KOMU JE NAMENJENO: Pripravništvo je namenjena kandidatom, ki bi radi izboljšali svoje jezikovne spretnosti in opravljali prakso v enem izmed podjetij.

KAJ JE MEDNARODNO PRIPRAVNIŠTVO: Pri mednarodnem pripravništvu gre za praktično usposabljanje študentov in strokovnjakov v gostujočih podjetjih, kjer jim je omogočeno, da svoje teoretično znanje, ki so ga pridobili v času šolanja, prenesejo v prakso. Pripravnik se tako sooči z irsko poslovno kulturo in s poslovnimi praksami, ki tam veljajo. Hkrati pa ob tem izboljšuje in nadgrajuje svoje znanje poslovne angleščine.

ZAKAJ JE PRIPRAVNIŠTVO POMEMBNO?

  • soočite se s svetovno konkurenčnim delovnim okoljem,
  • podjetja, izzmed velikega izbora kvalificirane delovne sile, zaposlujejo le najboljše kandidate.

 

MEDNARODNO PRIPRAVNIŠTVO VAM OMOGOČA VEČJO KONKURENČNOST NA TRGU DELOVNE SILE:

  • pridobitev mednarodnih delovnih izkušenj,
  • pridobitev medkulturnega znanja in spretnosti,
  • postali boste dvojezični ali celo večjezični,
  • pripravljeni boste na hiter tempo v  mednarodnih poslovnih okoljih,
  • pridobili boste veščine za uspešno reševanje konfliktov,
  • naučili se boste prilagodljivosti in timskega dela ter si
  • zvišali motivacijo in vodstvene sposobnosti.